Over Emurgency

Overzicht van het project

Het EMuRgency project wordt gefinancierd door het Interreg IVa programma dat gedeeltelijk wordt gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Co-financiering is afkomstig uit verschillende regio's van de Euregio Rijn-Maas en partners van het EMuRgency consortium.

overview1 In de EMR-regio komen elk jaar ongeveer 2.500 gevallen van hartstilstand voor. Bij een hartstilstand kan na drie minuten ernstig hersenletsel optreden. De hulpdiensten slagen er zelden in om binnen drie minuten aanwezig te zijn. Daarom kan hartmassage, ook wel cardiopulmonale resuscitatie (CPR) door leken, omstanders, het verschil betekenen tussen leven en dood. Maar in de Euregio is bij ongeveer 75% van de gevallen van een hartstilstand nog niet begonnen met de reanimatie als de ambulance arriveert. Vooral omdat de aanwezigen niet weten wat ze moeten doen. Het EMuRgency project wil dat veranderen door een combinatie van activiteiten. Een grensoverschrijdende waarschuwingssysteem, een programma om mensen te leren hoe te reanimeren en een roadshow om studenten op te leiden en om hen en hun omgeving bewust te maken van hun verantwoordelijkheid.

Het project zal een waarschuwingssysteem ontwikkelen en implementeren in de hele regio. In het geval van een hartstilstand worden burgers, die weten hoe ze CPR moeten geven, overview2 gewaarschuwd en naar de patiënt gestuurd. Ervaringen uit projecten als SMS-Retter in Aken (Duitsland), AED-Alert en Hart voor Limburg zullen worden gebruikt bij deze activiteit. Het 112-centrum zal de dichtstbijzijnde personen, die bedreven zijn in CPR, opsporen (spotting) en waarschuwen met behulp van hun mobiele telefoons. Dit systeem zal grensoverschrijdend functioneren. Het project zal de bewustwording verhogen over de noodzaak om te kunnen reanimeren. Het project zal een scala aan onderwijskundige producten ontwikkelen. Naast de 'klassieke' e-learning content, zullen innovatieve leerscenario's worden ontwikkeld met behulp van mobiele apparaten en spelpatronen. De opleiding zal worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen (kinderen / jongeren / volwassenen, niet-professionele en professionele hulpverleners).workers).

overview3 Om een ​​groot deel van de studenten in de Euregio te bereiken wordt een 'Roadshow Reanimatie' ontwikkeld die een hele school in een dag les kan geven in reanimatie. Twee spoedartsen en tien andere assistenten (geneeskundestudenten, vrijwilligers van hulporganisaties) bezoeken de school. Op deze manier wordt een kritische massa van de jongeren bereikt, maar tegelijkertijd wordt door middel van gesprekken en informatiemateriaal hun omgeving (ouders, leraren, enz.) zich bewust van het probleem en van de verantwoordelijkheden van burgers voor hun medeburgers.

In 2014, wanneer het project afloopt, zal de regio de beschikking hebben over een innovatieve technische infrastructuur die het beste en snelste waarschuwingssysteem voor de EHBO-diensten garandeert. En het zal een opleiding bieden voor eerstehulpverleners waarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten en methoden worden gevolgd. Maar het project wil ook het gevoel van wederzijdse verantwoordelijkheid binnen de bevolking van de Euregio versterken. Het resultaat moet zijn dat in steeds meer gevallen al met reanimatie is gestart als de ambulance arriveert.