Emurgency

Emurgency saving lifes


 

Welkom bij het EMuRgency project

Het project "EMuRgency: Nieuwe benaderingen voor ondersteuning en training bij reanimatie" richt zich oHands roundp een groeiend bewustzijn van het probleem van hartstilstand in de Euregio Rhine-Meuse en uiteindelijk het toenemen van overlevingskansen.

Om dit doel te bereiken ontwikkelen, evalueren en implementeren de leden van het consortium een waarschuwingssysteem voor vrijwilligers dat gebaseerd is op bestaande prototypes in de regio (b.v. SMS-Retter of AED-Alert). Er wordt een reeks van gerichte onderwijskundige producten ontwikkeld. Naast de 'klassieke' e-learning content, zullen innovatieve leerscenario's worden ontwikkeld door mobiele apparaten en spelpatronen te gebruiken. Voor de middelbare scholen zal een speciaal trainingsconcept worden ontwikkeld en geëvalueerd binnen een grensoverschrijdend schoolnetwerk. Alom aanwezige educatieve informatieborden zullen worden gebruikt om een breed publiek in de regio te bereiken

Het consortium combineert medische expertise met expertise uit het technologie-ondersteund leren en uit de informatica. Het project wordt geleid door het Centre for Learning Sciences and Technologies van de Open Universiteit in Nederland. Andere leden van het consortium zijn: Universitätsklinikum Aachen, RWTH Aachen, Universiteit Maastricht, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), KULeuven, CHR Citadelle (CHR) en CECOTEPE ASBL

nowlaterHet project wordt gefinancierd door de Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling, regio's uit de Euregio Rijn-Maas en de deelnemende instellingen.

The consortium combines medical expertise with expertise from technology-enhanced learning and computer science.The project is led by the Centre for Learning Sciences and Technologies of the Open University of the Netherlands. Other consortium members are: Universitätsklinikum Aachen, RWTH Aachen, Maastricht University, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), K.U.Leuven, CHR Citadelle (CHR) and CECOTEPE ASBL.
 

 

 

Activities